Julie Ellesøe Jespersen

mandag, 20 november 2017 16:25

Folkebevægelsen for asylbørns fremtid

Mandag d. 20. november deltog Center for Børneliv i brainstormmødet til "Folkebevægelsen for asylbørns fremtid" arrangeret af Trampoline House i København.

Hvordan forbedrer vi forholdene for udsatte børn og unge? Hvordan kan det fagprofessionelle arbejde på området styrkes? Disse temaer bliver taget op til NUBUs åbningskonference d. 15. november 2017.

Der findes et væld af interventioner, kurser og indsatser, der har til formål at styrke parforhold og forebygge brud - blandt andet gennem kommunikationstræning og konflikthåndtering. En international gennemgang af evidens-baserede indsatser fra især engelsksprogede lande viser, at disse indsatser også har potentialet for at forbedre børnenes trivsel og livschancer.

Center for Børneliv har interviewet praktiserende læge Anette Hauskov Graungaard om hendes igangværende forskning med fokus på børn som pårørende  - bliv klogere på disse børns udfordringer, behov og resiliens.

Alvorligt syge forældre har ofte svært ved at tale med deres børn om sygdom. Derfor er det vigtigt, at fagpersoner bliver klædt på til at kunne støtte familien. Hvad kan praktikeren gøre? Hvorfor har praktiserende læger en unik position og hvilke udfordringer oplever fagpersoner i arbejdet med pårørende børn?

 

At være søskende til børn med alvorlig sygdom er en livsforandring, der kan medføre intense og komplekse følelser. Søskende oplever ofte at stå i skyggen af det syge barn, og føler ikke, at der bliver taget hånd om deres behov. Hvad kan fagprofessionelle gøre for at støtte søskende til syge børn?

onsdag, 27 september 2017 09:37

Pårørende børn sakker bagud i skolen

Børn og unge af forældre med kroniske sygdomme har ofte højere skolefravær og har sværere ved at lære nyt. Spørgsmålet er hvad skolerne kan gøre for at sikre, at de spotter og støtter børn i sygdomsramte familier?

Hvert år oplever over 80.000 danske børn, unge eller yngre voksne, at deres forældre er alvorligt syge - og hver dag mister ca. 16 børn, unge eller yngre voksne en forælder. Sygdom påvirker hele familien – ikke mindst børnene. Denne artikel giver indblik i ny nordisk forskning om tilværelsen som pårørende barn.

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (tidl. SFI og KORA) søger deltagere til spørgeskema om småbørns trivsel.

Evidens fylder mere og mere i landets daginstitutioner, men hvad betyder "evidens" for den daglige pædagogiske praksis?

Side 1 ud af 4
Tilmeld dig vores nyhedsbrev