Den 20. juni 2019 inviterer Center for Børneliv, CRUNCH, Københavns Professionshøjskole og VIA til den tværfaglige konference "Tidlig indsats - hvad virker?" i Aarhus.

Frontbillede beskåret lillePå konferencen kan du høre om ny forskning om tidlige indsatser samt kommunale erfaringer med tidlig opsporing og tættere samarbejde mellem de faggrupper, der møder gravide, småbørn og deres familier. 

Tid: Torsdag d. 20. juni 2019 fra kl. 10:00-16.00.

Sted: VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N.

Se flyer for konferencen her. 


Dagens oplægsholdere:

RASMUS LANDERSØ, Ph.d., cand.polit. og seniorforsker ved Rockwool Fondens Forskningsenhed
Hvilken betydning har det for børns udvikling og livschancer, at vi sætter ind tidligt?
Se slides fra oplægget her

JOHANNE SMITH-NIELSEN, Ph.d. og psykolog v. Center for Tidlig indsats og Familieforskning, Institut for Psykologi, Københavns Universitet
ADBB-metoden som instrument til screening
Se slides fra oplægget her

HELLE HØY SIMONSEN M.FL., Chefjordemoder v. Regionshospital Nordjylland m. fl.
Tidligt tværfagligt samarbejde om udsatte gravide
Se slides fra oplægget her og her
Læs evalueringen "Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide"

CRISSTINA MUNCK, Ph.d. og lektor ved pædagoguddannelsen på Københavns Professionshøjskole
Tidlig opsporing i vuggestuen
Se slides fra oplægget her

LONE SVINTH, Ph.d. og lektor i pædagogisk psykologi, DPU, Aarhus Universitet
Virkningsfuldt pædagogisk arbejde i dagtilbud, målrettet børn i udsatte positioner
Se slides fra oplægget herSkærmbillede 2019 04 02 kl. 15.17.48