Vision, mission og værdier

 

Vores vision er:

At skabe større chancelighed blandt alle børn. Det gør vi ved:

 • At formidle forskning og tværfaglig viden, der bidrager til at sikre, at alle børn får en god og tryg barndom
 • At bygge stærkere broer mellem forskning og praksis på småbørnsområdet i Danmark – for på den måde at fremme vidensbaseret praksis
 • At styrke det tværprofessionelle samarbejde mellem faggrupper der arbejder med gravide, børn og familier

Vores misson er:

 • At tage udgangspunkt i praksis og fagprofessionelles vidensbehov 
 • At levere let tilgængelig og praksisrettet formidling af forskning
 • At facilitere vidensbaserede projekter i praksis, der imødekommer behov hos børn og familier
 • At facilitere brobygning mellem fagprofessionelle grupper med barnet og familiens trivsel som fælles udgangspunkt
 • At inddrage børns erfaringer og perspektiv i centrets arbejde

Vores værdier:

 • At vi er nysgerrige og opsøgende på gode børneliv
 • Nærvær og nærhed – at vi er tæt på og lytter til praksis
 • Åbenhed overfor forskellige former for viden 
 • At Kvalitet og grundighed er centralt i vores arbejde
 • Vi er en organisation der rykker hurtigt på tendenser og udfordringer i praksis